RRHH

Assessorament en RRHH

 

Seré un aliat estratègic per generar més valor als RRHH

 

 • Selecció de personal

 • Pla d'acollida als treballadors.

 • Disseny polítiques retributives. Retribució flexible i variable (bonus per objectius)

 • Anàlisi i descripció de llocs de treball.

 • Avaluació de personal.

 • Clima laboral

 • Creixement. Reestructuracions i fusions de plantilla.

 • Plans d'igualtat

 • Protocols d'assetjament laboral.

 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 

 • Assessorament per a l'adequació a la normativa vigent.

 • Formació i coordinació amb entitats de prevenció de riscos laborals.

"L'èxit d'una empresa és simplement el reflex de l'actitud, grau de motivació i compromís de les persones que la formen" - Camilo Cruz