Jurídic

Assessorament Jurídic-Laboral

 

Assessorament i defensa jurídica en qualsevol assumpte Laboral i de Seguretat Social a empreses i particulars, amb total confidencialitat, transparència, compromís i rigor professional.

 

  • Assessorament jurídic a empreses i particulars.

  • Assistència i representació davant els serveis de conciliació, Mediació i Arbitratge.

  • Defensa legal davant tribunals i jutjats.

  • Assistència i representació en la Inspeccions de treball acomiadaments Reclamació de quantitats conflictes col·lectius.

  • Reestructuració empresarial: Expedients de regulació d'ocupació.

  • Modificacions substancials de condicions de treball.

  • Procediment sancionador.

"Els homes construïm massa murs i no suficients ponts" - Isaac Newton