Fiscal i Comptable

Assessorament Fiscal i Comptable

 

Treballem per optimitzar els costos fiscals aplicant la legislació tributària i la comptabilitat com a eines necessàries per al control de la seva empresa i la presa de decisions.

Una correcta comptabilitat permet a una empresa tenir un fidel reflex de la situació econòmica en cada moment, imprescindible per prendre i implementar les decisions estratègiques més eficients i ser més competitius.

 

FISCAL

 

 • Assessorament en la creació d'empreses o negocis.

 • Confecció i presentació de les declaracions tributàries.

 • Gestió ajornaments.

 • Confecció i presentació d'altres declaracions associades a l'activitat de la seva empresa: Altes / baixes activitat, enquestes INE, altes / baixes censals, etc.

 • Representació fiscal en les relacions amb l'Administració Tributària i presentació de recursos i reclamacions.

COMPTABLE

 

 • Assessorament i gestió comptable.

 • Gestió d'assentaments comptables, obertura i tancament de l'exercici.

 • Legalització de llibres comptables.

 • Presentació de llibres i comptes anuals.

 • Amortitzacions i provisions.

 • Anàlisi de dades i principals ràtios.

 • Elaboració d'estats comptables i financers.

 • Anàlisi financer i de costos.

 • Anàlisi de balanços.

"La informació és poder" - Francis Bacon